page_banner

Biz hakda

Biz hakda

1214

Kompaniýanyň tertibi

Hebei Saiyong täze material Tehnologiýa Co., Ltd.
Kompaniýamyzyň meýdany 60,000 inedördül metrden gowrak. Bu gözleg we gözleg, APIS öndürmek we marketing boýunça ýöriteleşdirilen, derman araçylary, biziň iki sany öndürijimiz bar.Önümleriň 70 göterimden gowragy Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär.Zawodymyz Hytaýda möhüm himiki gözleg we önümçilik bazasy bolan Wuhan şäherinde ýerleşýär.

Biziň kompaniýamyz häzirki zaman marketing düşünjesini hödürledi, ylmy gözleglere we ösüşe, dik bileleşige, dolanyşyga we satuwlara esaslanýan adamlara gönükdirilen we terminaly paýlamak üçin önümçilik kärhanasyna öwrüldi.
Önüm çarçuwasy we bitewiligiň marketing ulgamy, ýokary hilli we ajaýyp baha bilen uzak möhletleýin ösüşi yzarlaň we ylmy gözlegleriň, önümçiligiň we marketingiň integrasiýasynyň ýokary hilli interaktiw ösüş gatnaşyklaryna düşüniň.

Geçen ýyllarda Hebei Saiyong täze material Technology Co., Ltd.Hünärmenler toparyny we öňdebaryjy dolandyryşlary döretdi, önüm gözlemekde we ýöriteleşdirilen önümlerde ajaýyp.Hebei Saiyong täze material Technology Co., Ltd. Hytaýyň belli institutlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Täze nepis himiki, adaty sinteziň ösüşi himiki önümçiligimiziň möhüm bölegi boldy.

Syýasatymyz bilen: "Ilki bilen ynamdarlyk, hil we müşderi".Önümlerimiz bilen gyzyklanýan müşderiler bilen berk hyzmatdaşlyk etmek isleýäris

ca9cb150

ca9cb150

ca9cb150

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli tehniki topar
Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjamlary döretmek.

Niýet döretmek
Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.

Ajaýyp hil
Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Tehnologiýa
Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

Üstünlikleri
Önümlerimizde köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bilmek üçin ýokary hilli we karz bar.

Hyzmat
Öň satuwdan ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Gaplamak we saklamak

1563901490186199040_856fd62b-385b-4f47-8415-e6ce3235d95f
1563901490186199040_439f98af-9c0d-4a79-9fd3-61f37d2cf0d6
1563901490186199040_38d48587-afa1-4ffe-9c35-b92c942fe86a